เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ (ไวน์-วิสกี้) – ภูเก็ต

ลูกค้าของเราเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมากว่า 80 ปี คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ไวน์-วิสกี้กับร้านค้า เพื่อเปิดหน้าบัญชีร้านค้าใหม่ และขยายฐานลูกค้าของผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ปิดเป้าการขายผลิตภัณฑ์ไวน์-วิสกี้ ตามที่บริษัทฯกำหนดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ         
 • บริหารความสัมพันธ์กับร้านค้า/ลูกค้า ติดตาม,ประสานงานเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามแผนการปฏิบัติงาน ติดตาม,ประเมินและสรุปผลรายงานแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • บริหารงบประมาณ ตามแผนการใช้รายการส่งเสริมการขายกับร้านค้า ที่ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ   
 • รวบรวมข้อมูลสินค้าและคู่แข่งในตลาด สำรวจกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่ง และออกแบบแผนสนับสนุนการขายตามข้อตกลงของร้านค้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่
 • สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา                       
Qualifications:
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขั้นไป
 • มีความสามารถในการนำเสนอสินค้าและเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการวางแผนการทำงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Apply Now